We are going to be the best burger chain in the world!

Terms & Conditions

Genom att besöka Max.se och godkänna våra användarvillkor accepterar du följande regler:

Max Hamburgerrestauranger AB har upprättat och underhåller dessa hemsidor med hjälp av samarbetspartners. Du har rätt att använda materialet på denna sida, för ickekommersiellt, personligt ändamål.

Varumärken och copyright

MAX är ett registrerat varumärke av Max Hamburgerrestauranger AB. Allt material som kan ses på sidan är också skyddade enligt upphovsrättslagen, såvida inget annat är angivet.

Utan skriftlig tillåtelse från Max Hamburgerrestauranger AB eller aktuella samarbetsparters får du varken distribuera, modifiera, överföra, återanvända, sprida eller på annat sätt använda innehållet på denna hemsida, om det inte sker för rent privat bruk.

Ansvar

Max Hamburgerrestauranger AB påtar sig inget ansvar för användandet av denna hemsida eller tar ansvar för skador som beror på virus eller liknande, förorsakade vid nerladdning av material, data, texter, bilder, ljud eller video från denna hemsida.

Hur behandlas mina personuppgifter?

Max Hamburgerrestauranger AB registrerar inte personuppgifter via hemsidan om du inte frivilligt uppger dem. När du lämnar dina personuppgifter förbehåller vi oss att använda dem på följande sätt: Vi eller någon som arbetar på uppdrag för oss har rätt att registrera och behandla dina uppgifter samt använda upplysningarna för marknadsföringsändamål. Om du inte önskar få sådan marknadsföring, vänligen kontakta Kundtjänst. Vi kan även använda uppgifterna för generell statistisk information om besökande på vår hemsida. Om du inte vill att dina uppgifter skall finnas kvar i vårt register, vänligen meddela oss detta per e-post och begär att uppgifterna avlägsnas.

Uppgifterna lagras inte längre tid än två (2) år efter det att kundförhållandet upphört. Vi kommer inte, varken nu eller senare, lämna eller sälja dina personuppgifter vidare till tredje part, utan ditt uttryckliga samtycke. Du har enligt personuppgiftslagen rätt att utan kostnad en gång per kalenderår kontakta oss och bli informerad om vad dina personuppgifter används till. En skriftlig ansökan om sådan information skall skickas till Max Hamburgerrestauranger AB, Kundtjänst, Box 24053, 104 51 Stockholm. Du har även rätt att begära rättelse av felaktigt behandlade personuppgifter och kräva att dina personuppgifter raderas ur vår databas. Sådan begäran skall skickas till Kundtjänst på ovanstående adress. Max Hamburgerrestauranger AB önskar ej motta personuppgifter från minderåriga utan målsmans godkännande.

Användande av "Cookies"

På Max Hamburgerrestauranger AB:s webbplats max.se används cookies för att ge användaren tillgång till medlemsfunktioner och funktioner som ökar användbarheten.

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Webbplatsen max.se använder båda av dessa typer.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares (Internet Explorer, Firefox m fl) säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet på max.se begränsas.